Plastové potrubní systémy
armatury a polotovary

AURO - obchodní zastoupení firem
AGRU a ASAHI AV pro ČR

NABÍDKA TERMÍNŮ KURZŮ V DRUHÉ VLNĚ PILOTNÍHO ŠKOLENÍ

NÁZEV KURZUTERMÍN KURZU
VP1 Průmyslové potrubní systémy vedené nad zemí v průmyslných halách, spojované speciálními technologiemi27.4.2015 - 15.5.2015
VP2Vodojemy, jímky a nádrže čistíren odpadních a chemických vod28.4.2015 - 19.5.2015
VP3Stokové sítě 30.4.2015 - 22.5.2015
VP4Izolace horních a spodních staveb, skládek a starých zátěží včetně vodního hospodářství a bazénů4.5.2015 - 27.5.2015
AURO, spol. s r.o., Technická 2/539, 664 48 Moravany u Brna
tel./fax: +420 545 234 753, tel: +420 545 233 328
e-mail: auro@auro.cz, objednavky@auro.cz